Undead mini's

Allerhande ondoden: basis skeletten en geesten, vampieren, lichen en necromantische verschrikkingen